Naši SKLADI

O UPRAVLJALCU

Titanium Solid Fund upravlja družba TITANIUM Direct d.o.o. in združuje več kot 20 let izkušenj na finančnih trgih ter v alternativnih naložbah. Pri svojem delu smo popolnoma neodvisni, kar pomeni, da nas pri delu usmerjajo dobrobit stranke, iskanje optimalnih rešitev in moralna odgovornost in nikakor ne sodelovanje ali zavezništvo s katerim koli poslovnim partnerjem.

O UPRAVLJALCU

Titanium Solid Fund upravlja družba TITANIUM Direct d.o.o. in združuje več kot 20 let izkušenj na finančnih trgih ter v alternativnih naložbah. Pri svojem delu smo popolnoma neodvisni, kar pomeni, da nas pri delu usmerjajo dobrobit stranke, iskanje optimalnih rešitev in moralna odgovornost in nikakor ne sodelovanje ali zavezništvo s katerim koli poslovnim partnerjem.

Alternativne naložbe splošno

Svet in s tem svetovno gospodarstvo je vedno bolj prepleteno, zato se finančni trgi po svetu obnašajo vedno bolj podobno. Kljub temu, da je povezovanje globalnih trgov v splošnem za vlagatelje dobro, je zato na drugi strani s tradicionalnimi naložbami v delnice in vzajemne sklade težko doseči primerno razpršitev premoženja.

Alternativne naložbe pa so naložbe, ki ponavadi niso direktno povezane z delniškimi trgi, kar pomeni, da ob pravilni umestitvi v portfelj lahko povečajo razpršitev naših naložb in s tem zmanjšajo tveganje našega portfelja.

Kaj so alternativne naložbe?

Splošno lahko alternativne naložbe razdelimo v dve kategoriji. Prva kategorija so naložbe, ki vlagajo v netradicionalna sredstva kot so nepremičnine, zasebne družbe, kovine, hedge skladi, kriptovalute in še mnogi drugi naložbeni razredi. Druga kategorija pa so strategije, ki vlagajo v tradicionalne naložbe in alternativne naložbene razrede z uporabo netradicionalnih instrumentov, kot je trgovanje z vzvodom ali prodaja na kratko.

Zakaj alternativne naložbe

V preteklih letih so delniški trgi zabeležili visoko rast, indeks S&P500 je tako od krize leta 2009 zrasel za skoraj 250 odstotkov, in so danes blizu rekordnih vrednosti. Soočamo se z vprašanjem, koliko rasti lahko še pričakujemo v prihodnje in kako blizu smo ponovnemu padcu borznih tečajev. Zato vedno večjo vlogo v dobro razpršenih portfeljih dobivajo alternativne naložbe, torej naložbe, ki niso nujno povezane z delniškimi trgi, kot so vlaganje v žlahtne kovine in nepremičnine.
Te naložbe služijo razpršitvi tveganja stran od delniških trgov.

Tradicionalne naložbe vs. alternativne naložbe

visoka likvidnost
z njimi se trguje na organiziranem trgu
visoka korelacija z razmerami na kapitalskih trgih
pasivnost vlagateljev

potencialno slabša likvidnost
lahko se trguje na organiziranem ali zasebnem trgu
nižja korelacija z razmerami na kapitalskih trgih
vlagatelji bolj aktivni pri upravljanju naložb

Tradicionalne naložbe:
• visoka likvidnost
• z njimi se trguje na organiziranem trgu
• visoka korelacija z razmerami na kapitalskih trgih
• pasivnost vlagateljev

Alternativne naložbe:
• Potencialno slabša likvidnost
• lahko se trguje na organiziranem ali zasebnem trgu
• nižja korelacija z razmerami na kapitalskih trgih
• vlagatelji bolj aktivni pri upravljanju naložb

KAJ JE ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI SKLAD?

KAJ JE ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI SKLAD?

Alternativni investicijski skladi so skladi, ki predstavljajo združeno premoženje večjega števila vlagateljev, ki ga upravlja upravljalec alternativnega investicijskega sklada. V tem pogledu so podobni vzajemnim skladom.

Glavna razlika med vzajemni skladi in alternativnimi investicijskimi skladi pa je v tipu naložb, ki jih lahko v svoj portfelj vključijo eni in drugi. Med tem, ko lahko vzajemni skladi investirajo le v delnice, obveznice in enote drugih skladov, lahko alternativni investicijski skladi investirajo tudi v druge vrste naložb kot so nepremičnine, izvedeni finančni instrumenti ali žlahtne kovine. Hkrati se za doseganje boljših donosov alternativni investicijski skladi poslužujejo trgovanja s finančnim vzvodom, kar jim omogoča večanje dobička. Alternativni investicijski skladi lahko uporabljajo tudi strategijo prodajanja delnic na kratko brez kritja.

Zgoraj omenjene strategije omogočajo alternativnim investicijskim skladom doseganje nadpovprečnih donosov ob strokovnem obvladovanju tveganja. Alternativni investicijski skladi tako upravljajo kar 3000 milijard dolarjev.

VZAJEMNI SKLADI

VZAJEMNI SKLADI

Vlagajo lahko vse vrste vlagateljev
Vlagajo lahko v delnice
Vlagajo lahko v obveznice
Vlagajo lahko v enote drugih skladov
Pri trgovanju ne uporabljajo vzvoda
Relativno toga naložbena politika
Visoka likvidnost

ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI SKLADI

ALTERNATIVNI INVESTICIJSKI SKLADI
Vlagajo lahko profesionalni vlagatelji
Vlagajo lahko v vse vrste finančnih instrumentov
Vlagajo lahko v nepremičnine
Vlagajo lahko v druge naložbe
Pri trgovanju lahko uporabljajo vzvod
Prodajajo lahko na kratko
Relativno sproščena naložbena politika
Slabša likvidnost

Alternativni investicijski skladi, med njimi tudi hedge skladi, so tako namenjeni razpršenosti naložb, s tem pa zmanjševanju tveganja portfelja in umirjanju volatilnosti, saj s strategijo aktivnega upravljanja stremijo k pozitivnim donosom tudi v času borznih pretresov. Tako hedge skladi v času bikovskega trenda res ne zagotavljajo višjih donosov kot trg, a se obnašajo bistveno bolje v času medvedjega trenda na trgih. Tako so hedge skladi v 10. letnih obdobjih za kar 60 odstotkov manj volatilni od indeksa S&P500.